ÜROLOJİ İZMİR

Life Üroloji – Prof. Dr. Ömer DEMİR

Prostat Şikayetleriniz
Hayatınızı Ne Kadar Etkiliyor ?

İdrar Keseniz
Hızlı Mı Çalışıyor ?

Sertleşme Probleminiz
Hayatınızı Ne Kadar Etkiliyor ?

RANDEVU ALIN

Ömer Demir

Ömer Demir – DoktorTakvimi.com

ÜROLOJİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Laparoskopik cerrahi karın bölgesinden 3-4 adet 1 cm’lik giriş kesileri ile gerçekleştirilir. Üroloji alanında özellikle böbrek ve böbreküstü bezi cerrahisi başta olmak üzere kanser ameliyatlarında uygulanabilmektedir. Böbrek tümörlerinde laparoskopik cerrahi, kanser kontrolü açısından klasik açık ameliyat teknikleri ile benzer başarıya sahiptir. Laparoskopik cerrahinin en önemli avantajı ameliyat sonrasında iyileşmenin daha hızlı olması ve daha az ağrılı bir dönem geçirilmesine olanak sağlamasıdır.
Üroloji, erkek ve kadının idrar yolları ve organları ile erkek üreme organlarının yapısı ve hastalıkları ile uğraşan cerrahi tıp bilimidir. Ayrıca böbreküstü bezlerinin cerrahi tedavisi de ürolojinin alanına girer. Üroloji bölümü erkek ve kadınlarda üriner sisteminin organları olan böbrek, idrar kanalı (üreter) ve mesane gibi organların ve böbreküstü bezinden kaynaklanan kanserlerin tanı ve tedavileriyle ilgilenir. Ayrıca erkeklerde prostat, penis ve testislerden kaynaklanan kanserlerin tanı ve tedavileriyle ilgilenir. Üroloji bölümünün ilgi alanına giren kanserler şunlardır: – Böbrek kanserleri – İdrar yolları (renal pelvis, üreter) kanserleri – Mesane kanseri – Böbreküstü bezi kanserleri – Prostat kanseri – Testis kanseri – Penis kanseri

Prostat hastalıklarına yönelik ameliyatlar iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanserine yönelik olmak üzere iki ana başlığa ayrılır.
İyi huylu prostat büyümesine yönelik cerrahi tedavi genellikle kapalı prostat ameliyatı olarak bilinmektedir. Kapalı prostat ameliyatındaki hedef idrar kanalından girilerek idrar kanalına baskı yapıp işeme sıkıntılarına neden olan prostat dokusunun temizlenerek tıkanıklığın açılmasıdır.

Teknikler;
TURP- Transüretral Prostat Rezeksiyonu (Monopolar / Bipolar / Plazmakinetik) ameliyatı yaklaşık 50 yıldır uygulanan standart kapalı prostat ameliyat yöntemi olup yeni gelişen plazmakinetik teknoloji ile birlikte geçmiş yıllara göre daha güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

HoLEP (Holmium Lazer ile Prostat Enükleasyonu)
Burada prostat dokusu bir lazer yardımı ile kendisini çevreleyen zardan ayrılarak çıkarılması yöntemidir.

Prostatın Buharlaştırılması:
Bu yöntem ile hedeflenen, prostat dokularını lazer enerjisi kullanılarak buharlaştırmaktır.
Prostat kanserine yönelik cerrahi tedavide ise ana hedef kanserli prostat dokusunun kendisini çevreleyen kapsül adı verilen zarla birlikte alınmasıdır. Kansere yönelik prostat ameliyatı açık, laparoskopik veya robotik tekniklerle yapılabilmektedir. Kanseri tedavi başarısı ve ameliyat sonrası uzun dönemde sertleşme ve idrar kaçırma problemleri açısından aralarında belirgin farklılık bulunmamakla birlikte laparoskopik ve robotik yöntemin kanama ve ameliyat sonrası ağrı açısından bazı avantajları bulunmaktadır.

Böbrek taşları, böbreklerin idrar toplama yapılarının içinde oluşan mineral ve tuzlardan oluşan sert birikintilerdir. Böbrek taşları idrar miktarında azalma olduğunda, taş oluşumunu engelleyen maddelerin azlığında veya idrarda taş oluşturan maddelerin fazla olduğu durumlarda oluşur. Yeterince su/sıvı tüketmemeye bağlı idrar miktarının az olması, böbrek taşı oluşumu için en önemli risk faktörüdür. Gün içerisinde yeterince sıvı almamak, genetik faktörler, aile öyküsü, yaş, cinsiyet, ırk, az hareket veya hareketsizlik ve diyet gibi faktörlerin taş oluşum riskini artırdığı bilinmektedir. Aşağıdaki durumlarda böbrek ve idrar yolu taş sıklığının arttığı bilinmektedir: 1. Böbreklerdeki ve/veya idrar yolundaki yapısal bozukluklar – at nalı böbrek, üreteral darlık 2. Ailede böbrek taşı öyküsü 3. Hipertansiyon ve diyabet 4. Hiperparatiroidizm 5. Şişmanlık ve hareketsiz yaşam tarzı. 6. Sıvı alımının azlığı 7. İdrarda sitrat eksikliği 8. Sistinüri adı verilen doğuştan var olan bazı metabolik hastalıklar 9. İlaçlar (aşırı dozda kalsiyum ve D vitamini takviyeleri) 10. Sıcak iklimlerde daha sık görülür

Böbreküstü bezleri hormon üreten organlardır. Bu hormonlar kan basıncının, kandaki kimyasal seviyelerin, vücutta su kullanımının, glikoz kullanımının ve stres zamanlarında verilen reaksiyonun kontrolünde rol oynar. Bu adrenal hormonlar arasında kortizol, aldosteron, adrenalin hormonları – epinefrin ve norepinefrin – ve vücudun seks hormonlarının (östrojen ve androjenler) küçük bir kısmı bulunur.
Bir hastanın böbreküstü bezinin çıkarılması gerekmesinin en yaygın nedeni, bez içinde bulunan bir tümörün aşırı hormon üretimidir. Genellikle laparoskopik tekniklerle çıkarılabilen iyi huylu büyümeler olarak bilinirler. Böbreküstü bezindeki büyümeler nadir durumlarda kanser nedenlidir.

Laparoskopik Adrenalektominin Avantajları Nelerdir?
Günümüzde minimal invaziv cerrahi olarak bilinen teknikle adrenal bezin çıkarılması (“laparoskopik adrenalektomi” olarak da bilinir) üç veya dört adet 1 santimetrelik kesiden yapılabilmektedir. Hastaların ameliyata bağlı ağrıları daha azdır, bir veya iki gün içinde hastaneden çıkıp, açık ameliyattan iyileşen hastalara göre daha çabuk işe dönebilirler.

Çoğunlukla iktidarsızlık olarak adlandırılan ereksiyon bozukluğu, başarılı cinsel aktivite için yeterli bir ereksiyona sahip olamama veya bunu sürdürememe durumudur. Özellikle 40 yaş üstü erkekler yaklaşık her 2 erkekten birinde ereksiyon sorunu görülmektedir. İlerleyen yaşla birlikte diyabet, hipertansiyon, sigara kullanımı, iyi huylu prostat büyümesi, hiperlipidemi ve bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak erektil disfonksiyon sıklığı artmaktadır. Günümüzde erektil disfonksiyon tedavisinde en sık kullanılan birinci basamak tedavi yöntemi ağızdan kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar kan akışını artırır ve cinsel uyarılmaya yanıt olarak ereksiyon olmanızı sağlar. Bu ilaçlar herkes için uygun değildir, örneğin yakın zamanda inme geçirmiş erkekler, şiddetli kalp hastalığı veya nitratlarla tedavi edilen anjina. Bu ilaçlar diğer erektil disfonksiyon tedavileriyle birlikte kullanılmamalıdır. İlaç tedavilerinin başarılı olmadığı ve Doppler ultrasonografide penis atar damarlarında darlık tespit edilen hastalarda alternatif tedavi penis protezi cerrahisidir. Penis protezi cerrahisinde, protezlerin cerrahi olarak penisin her iki tarafına yerleştirilmesini içerir. Bu protezler şişirilebilir (pompalı) veya bükülebilir çubuklardan oluşur. Gerek bükülebilir gerekse şişirilebilir protezlerde ameliyat sonrası cilt dışından görünen herhangi bir yapı yoktur ve işlem tamamen vücut içinde kalacak şekilde yapılmaktadır. Protez ameliyatları sonrası yüksek derecede memnuniyet oranları vardır.
İdrarla birlikte gelen kanama Ürolojik hastalıkların en önemli bulgularından olup asla ihmal edilmemesi gerekir. Başta mesane – idrar kesesi ve böbrek kanseri olmak üzere tehlikeli durumların ilk bulgusu olabilir. Özellikle idrarda gözle görülen kanama-makroskobik hematüri durumunda hastalar vakit kaybetmeden Üroloji uzmanına başvurmalıdır.

Biz Sizi Arayalım