İKTİDARSIZLIK – SERTLEŞME PROBLEMİ

Erektil disfonksiyon nedir ?
Çoğunlukla iktidarsızlık olarak adlandırılan ereksiyon bozukluğu, başarılı cinsel aktivite için yeterli bir ereksiyona sahip olamama veya bunu sürdürememe durumudur.

Hayatlarının herhangi bir döneminde her 10 erkekten birini etkileyen yaygın bir sorundur ve yaşlandıkça erkekleri daha fazla etkilemektedir. Özellikle 40 yaş üstü erkekler yaklaşık her 2 erkekten birinde ereksiyon sorunu görülmektedir. Erektil disfonksiyon, eskiden tamamen psikolojik bir sorun olarak görülüyordu, ancak şimdi, hastaların yaklaşık % 90’ında fiziksel bir neden olduğu bilinmektedir.

Risk Faktörleri
Çoğu erkek, hayatlarının bir döneminde ara sıra erektil disfonksiyon atakları yaşayabilir; bu, aşırı alkol veya stres ve anksiyete gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Bu nedenlerden birinden dolayı daha önce yaşanmış olan sertleşme bozukluğu kaygıya neden olabilir ve bu nedenle sorun tekrarlanabilir.Bazı cinsel birleşmeler sırasında ereksiyonu başaramazsanız, nedeni muhtemelen psikolojiktir.

Geçici cinsel işlev bozukluğuna yol açabilecek depresyon veya cinsel anksiyete veya partnerle çatışmalar gibi birçok olası psikolojik neden vardır.

İşyerinde aşırı stres ve endişe, stresin kısa süreli veya kalıcı olmasına bağlı olarak geçici veya uzun vadeli bir soruna neden olabilir.

Erektil disfonksiyon fiziksel bir nedene bağlıysa, cinsel fonksiyondaki düşüş genellikle kademelidir. Bir dizi fiziksel durum erektil disfonksiyona neden olabilir. Örneğin, penisi besleyen arterler tıkanırsa (ateroskleroz) penise giden kan ereksiyonu sürdürmek için yeterli olmayabilir. Sigara veya yüksek kolesterol seviyelerinin bir sonucu olarak, kalbe giden arterlerin tıkanması gibi penis arterleri de tıkanabilir.

Penise giden sinirlerin nörolojik hastalıkları veya bozuklukları, örneğin omurilik yaralanmasında, bir felç gibi cinsel işlevi de etkileyebilir. Diyabet, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, hipogonadizm (düşük testosteron -erkeklik hormonu- seviyeleri), yüksek tansiyon ve alkolizm dahil olmak üzere erektil disfonksiyona neden olabilecek birkaç başka durum vardır.

Erektil disfonksiyon, bazı ilaç tedavilerinin, örneğin yüksek tansiyon için bazı tedavilerin bir yan etkisi olarak da ortaya çıkabilir. Yüksek tansiyon için ilaç alıyorsanız ve sertleşme sorunları yaşıyorsanız, doktorunuza danışmadan tabletleri almayı bırakmayın. Yüksek tansiyon kontrol edilmelidir ve ilacı bırakmak sizi başka problemlerle karşı karşıya bırakabilir. Yüksek tansiyon için alternatif tedaviler mevcuttur ve sorun ilaç değişimiyle çözümlenebilir. Bazı ilaçlar, özellikle antidepresanlar, uyuşukluğa veya kilo alımına neden olabilir ve libidoyu (cinsel ilgiyi) etkileyebilir.

Teşhis
Teşhis öncelikle sizin yaşadığınız problemleri doktorunuza anlatmanızla başlar. Sonrasında bu duruma neden olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik bir dizi kan tetkiklerini içermektedir. Bu değerlendirmeler sonrası durumunuza göre doktorunuz erektil disfonksiyon için risk faktörlerinin kontrol altına alınmasını önerecek ve ilaç yazacaktır. İlaç tedavisi başarılı olursa, daha fazla tetkik gerekmeyebilir. İlaç tedavisinin başarısız olduğu hastalarda penis damarlarındaki kan akımlarını ölçmek amacıyla Doppler ultrasonografi adı verilen veya daha üst düzey görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

Tedavi
Erektil disfonksiyon psikolojik faktörlerin bir sonucuysa, nedeninin ele alınması gerekir. Psikoseksüel veya ilişki danışmanlığı uygun olabilir. Stresle başa çıkma yöntemleri de yardımcı olabilir; bazen stresi azaltmak cinsel sorunları çözebilir.

Günümüzde erektil disfonksiyon tedavisinde en sık kullanılan birinci basamak tedavi yöntemi ağızdan kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar kan akışını artırır ve cinsel uyarılmaya yanıt olarak ereksiyon olmanızı sağlar. Bu ilaçlar herkes için uygun değildir, örneğin yakın zamanda inme geçirmiş erkekler, şiddetli kalp hastalığı veya nitratlarla tedavi edilen anjina. Bu ilaçlar diğer erektil disfonksiyon tedavileriyle birlikte kullanılmamalıdır.

Ağızdan kullanılan ilaçların fayda etmediği durumlarda ikinci basamak tedavi yöntemi olarak penis içerisine (intrakavernozal) enjeksiyon adı verilen uygulama tekniği kullanılabilir. Ancak bu yöntemin uygulanmasında bazı zorluklar vardır.
Erkeklerin küçük bir bölümünde, erektil disfonksiyona, testosteron seviyesinin azalması neden olur. Buna yönelik düşük olan testosteron düzeyini fizyolojik seviyeye getirmek amacıyla androjen replasman tedavisi önerilebilir.

İlaç tedavileri başarısız olursa, vakum cihazları mevcuttur. Bunlar penise kan çeker ve penisin tabanına takılan bir gergi bandı ile 30 dakikaya kadar devam ettirilebilen bir ereksiyon oluşturur. Artık belirli kriterleri karşılayan erkekler için bir dizi vakum cihazı mevcuttur. Ancak uzun dönemde bu yöntemin uygulanması da hastalar açısından zorluklar içermektedir.

Önceki yöntemlerin başarılı olmadığı ve Doppler ultrasonografide penis atar damarlarında darlık tespit edilen hastalarda alternatif penis protezi cerrahisidir. Penis protezi cerrahisinde, protezlerin cerrahi olarak penisin her iki tarafına yerleştirilmesini içerir. Bu protezler şişirilebilir (pompalı) veya bükülebilir çubuklardan oluşur. Şişirilebilir cihazlar ne zaman ve ne kadar süreyle ereksiyonunuz olduğunu kontrol etmenizi sağlar. Bükülebilir penis protezinde ise yerleştirilen çubuklar sayesinde penis devamlı sert ama bükülebilir özelliktedir. Gerek bükülebilir gerekse şişirilebilir protezlerde ameliyat sonrası cilt dışından görünen herhangi bir yapı yoktur ve işlem tamamen vücut içinde kalacak şekilde yapılmaktadır. Protez ameliyatları sonrası yüksek derecede memnuniyet oranları vardır.

Biz Sizi Arayalım