KAPALI BÖBREK TAŞI AMELİYATI

Böbrek taşlarında kapalı ameliyat temelde iki şekilde gerçekleştirilmektedir;

1- RIRS denilen ilk yöntem ile hastanın idrar kanalından girilerek üst düzey teknolojik ekipmanlar ile böbrek içine girilerek taşlar lazer yardımı ile milimetrik parçalar haline getirilerek hastanın ameliyat sonrası dönemde bu parçaları dökmesi beklenir.

2- Perkütan nefrolitotomi denilen ikinci yöntemde ise hastanın bel boşluğundan yaklaşık 1 cm kesi ile yine üst düzey teknolojik cihazlar ile böbrek içerisine girilerek taşlar çeşitli taş kırma cihazları ile taş parçalanır ve böbrekten çıkartılır.

Retrograd intrarenal cerrahi (RIRS)
Özellikle boyutu 1,5 cm’den küçük böbrek taşlarının tedavisi için tercih edilen kapalı böbrek taşı ameliyat tekniğidir.

Her yaşta kadınlarda ve erkeklerde uygulanabilir. Hastaların idrar yaptıkları doğal işeme kanalından girilerek gerçekleştirilen bir ameliyat tekniği olduğundan dolayı ameliyat sonrası herhangi bir ameliyat izi kalmamaktadır.

Günübirlik cerrahi olarak uygulanabilmesi ve hastaların normal hayata dönüşünün çok hızlı olması bu ameliyat tekniğinin en önemli avantajlarıdır.

Perkütan Nefrolitotomi
Bu yöntem 1 cm’den büyük böbrek taşlarında uygulanabilen kapalı böbrek taşı ameliyat yöntemidir.

Bel boşluğu bölgesinden yaklaşık 1 cm’lik kesi ile böbreğe ulaşılır ve taş veya taşlar çeşitli enerji kaynakları ile parçalanarak çalışma kanalı aracılığıyla böbrekten çıkartılır.

Bebek ve çocuklarda saptanan böbrek taşlarında da aynı erişkinlerde olduğu gibi yüksek başarı oranı ile uygulanabilen bir yöntemdir.

Açık ameliyat ile kıyaslandığında iyileşme süresi ve normal hayata dönüş oldukça kısadır.

Biz Sizi Arayalım