ÜROLOJİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ

Laparoskopik ameliyat tekniğinin tarihi gelişimine bakıldığında ilk yıllarında sadece karın içinin gözlemlendiği tanısal bir yöntem iken, günümüzde neredeyse her tür ürolojik cerrahinin güvenle yapılabildiği standart bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Gelişmekte olan tıp teknolojisiyle birlikte laparoskopik cerrahi teknolojisinde de çok hızlı gelişmeler olmuştur. Laparoskopik ameliyat sırasında kullanılan aletlerin boyu küçülmüş, açılan delik çapları ve sayıları azalmıştır. Günümüzde hastalar daha konforlu ve çok daha güvenli bir şekilde ameliyat edilebilmektedir.

Laparoskopik cerrahi üroloji alanında Prostat Kanseri (Laparoskopik Radikal Prostatektomi) Böbrek Kanseri (Laparoskopik Radikal/Parsiyel Nefrektomi),Testis kanseri (Laparoskopik Retroperitoneal Lenfadenektomi), Mesane kanseri (Laparoskopik Radikal Sistektomi), Böbrek çıkış darlıkları (üreteropelvik bileşke darlıkları) (Laparoskopik Pyeloplasti), çalışmayan böbreklerin çıkartılması (Laparoskopik Nefrektomi), Böbrek üstü bezi (adrenal) tümörleri (Laparoskopik Adrenalektomi), inmemiş testis (tanısal laparoskopi ve laparoskopik orşiopeksi) ameliyatları yapılabilmektedir. Özellikle tecrübeli laparoskopik cerrahlar tarafından uygulanan kanser nedeniyle yapılan laparoskopik ameliyatların onkolojik başarısı açık ameliyatlar kadar iyidir.

Laparoskopik cerrahinin avantajları nelerdir?
Ameliyata bağlı ağrı daha azdır.
Ameliyat sonrası iyileşme daha hızlıdır.
Hastanın hastanede kalış süresi daha kısadır.
Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu riski daha azdır.
Kanama oranı açık ameliyata göre daha azdır.

Biz Sizi Arayalım